Oferta

Oferujemy Państwu szeroki asortyment usług związanych z szeroko pojętą branżą elektroinstaacyjną. Wykonujemy kompleksowo instalacje elektryczne, energetyczne, jak również teletechniczne i CCTV. Każda instalacja elektryczna jest szczegółowo badana pod kątem ochrony przeciwporażeniowej. Wyniki pomiarów Klient otrzymuje w postaci protokołu.

Świadczymy również usługi w zakresie wykonywania odwiertów otworów strzałowych w odkrywkowych zakładach góniczych i rozbijania nadgabarytów. MIeliśmy przyjemność pracować m.in. dla firm Orica Mining Services, Dyckerhoff, Nordkalk, KKSM, czy EGM.